ca es en de

Projecte AINA: el futur de la llengua catalana a l’era digital

6720220828123828

  
És un fet que les tecnologies del llenguatge, i en concret les tecnologies de la veu, són i seran cada vegada més presents a les nostres vides. No es tracta tan sols de poder disposar d’eines com els correctors o els traductors automàtics,

   Més informació sobre el municipi aquí